En els cursos amb durada d’octubre a juny, a més de l'import de la primera mensualitat, cal abonar la quantitat de 21,50 € en concepte de drets de matrícula.

El club dels artistes

El club dels artistes

07-10-2024 - 30-06-2025
49,50 €

Treballarem en la creació d'un quadern personal a partir de la pintura i el dibuix, el còmic i l'urban sketching.

 Inici:  7 d'octubre
Finalització: 30 de juny
Dia setmana: Dilluns
Horari: de 17 a 18.30 h
Mensualitat:  28 €. Inclou material per valor de 7 €/mes
Matrícula:  21,50 €